Indagon WebLeader & Connector - paikannus- & viestintäratkaisu

Indagon WebLeader sovellus toimii operaattorin työkaluna halliten viestejä ja paikannusdataa jotka on välitetty useilta Indagon Connector sovelluksilta. Connector sovellus mahdollistaa ammattilaisten työtehtävien vastaanoton ja tilannetiedon välittämisen työtehtävän suorittamisesta. Connectorin avulla useat ammattilaiset voivat vaihtaa keskenään viestejä välittäen informaatiota ja status-päivityksiä. WebLeader sovellus hallitsee automaattisesti paikannusdataa Connector asiakkailta ja toimii toiminnanohjaustyökaluna sekä hallintapaneelina.