Indagon WebLeader - sovellusalusta paikkatiedolle ja toiminnanohjaukselle

Indagon WebLeader-sovellus toimii keskitettynä pisteenä viesti- ja paikannusdatan hallitsemisessa Indagon Connector tai kolmansien osapuolien asiakassovelluksilta. WebLeader tarjoaa mukautuvan pohjan monenlaisiin käyttötarkoituksiin aina tilannekuvan ylläpidosta työnohjaukseen ja kalustonhallintaan. Sovellusalusta tarjoaa kätevän tavan hallita geospatiaalista dataa verkkoselaimessa liittyen olemassaoleviin ja tuleviin järjestelmiin avoimilla rajapinnoilla.